Mistrzowska Szkoła Kelnerów Polskich

- Mistrzowska Szkoła Kelnerów Polskich -

Po latach pracy i nauki postanowiliśmy podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Rozpoczęliśmy działalność szkoleniową, aby zapewnić na rynku gastronomicznym wykwalifikowaną obsługę kelnerską. W zawodzie kelnera osiągnelismy wiele i z każdym rokiem czynimy kolejne kroki. W szkolnych podręcznikach do państwowych szkół widzimmy wzajemne zaprzeczanie i dużą rozbieżność informacji w nich zawartych. Dlatego działamy prężnie w Stowarzyszeniu Kelnerów Polskich, gdzie ujednolicamy wiedzę i wymieniamy się wzajemnie doświadczeniami. Naukę wzorujemy na dawnych, powojennych naukach mistrzów kelnerskich, kiedy zawód kelnera był znacznie bardziej wymagający niz w XXI. 

Jesteśmy gotowi przeprowadzić zaawansowany kurs kelnerski szkolenie z win, kurs języka angielskiego dla kelnerów. Dajemy możliwość uzyskania zawodu kelnera, nasi absolwenci mają szansę zdać egzamin Czeladnika i Mistrza Kelnera. Swoje oferty kierujemy do szkół gastronomicznych, restauracji i hoteli, osób prywatnych chcących podnieść swoje kwalifikacje. W trakcie przygotowań jest projekt szkoleń kelnerskich przygotowujących do egzaminu czeladnika i mistrza kelnera na mocy ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r., z nowelizacją obowiązującą od 5 grudnia 2015 roku.

Prowadzimy szkolenia i kursy kelnerskie dla szkół gastronomicznych - uczniów i nauczycieli. Wspólnie podejmujemy wyzwania stawiane nauczycielom zawodów gastronomicznych. Młodym adeptom sztuki kelnerskiej pomagamy wejść na gastronomiczny rynek pracy uzupełniając ustawowe programy nauczania praktyczną wiedzą zdobytą w trakcie zawodowej pracy. 

Restauracjom pomagamy zwiększyć konkurencyjność na rynku gastronomicznym i zwiększyć przychody z działalności. Czynnik ludzki uważamy za jeden z najważniejszych w rozwoju przedsiębiorstwa. Widzimy jak z każdym rokiem zmieniają się oczekiwania konsumentów i warunki ekonomiczne restauratorów. Przyglądamy się dokładnie jak funkcjonują lokale gastronomiczne i jesteśmy gotowi podzielić się tą wiedzą prowadząc szkolenia dla kelnerów w Państwa restauracji.

- Trenerzy -

Pracując w zawodzie kelnera nauczyliśmy się profesjonalnej obsługi gościa w restauracji i w hotelu. Jesteśmy wciąż aktywnymi zawodowo członkami Stowarzyszenia Kelnerów Polskich. Wzorujemy się na dawnych naukach mistrzów kelnerskich. Jesteśmy świadomi zmian jakie zaszły w restauracjach od czasów powojennych.  Zmieniają się warunki ekonomiczne, oczekiwania konsumentów, obyczaje i standardy obsługi konsuenta. Znając podstawowe, fundamentalne zasady obsługi kelnerskiej, kierując się logiką i zdrowym rozsądkiemi, widząc zmieniające się co roku informacje w szkolnych podręcznikach jesteśmy w stanie rozwiać Państwa wątpliwości, pokazać najbardziej skuteczne metody pracy i nauczyć wykonywania zawodu kelnera w pełni profesjonalnie. 

 

Bernard Sitarski

Bernard Sitarski

Wykwalifikowany kelner z bogatym, ponad 30 letnim doświadczeniem w zawodzie. Technik i organizator usług gastronomicznych. Odbył praktyki w słynnej warszawskiej restauracji Adria. Obecnie pracownik hotelu Warsaw Marriott Hotel, wielokrotnie nagradzany dyplomami Pracownika Miesąca i Pracownika Roku. Vice Prezes Stowarzyszenia Kelnerów Polskich. Doświadczony trener z otrzymanym świadectwem QCT (Quality Certified Trainer). Wykładowca i współtwórca projektów szkoleniowych w branży gastronomicznej, m.in kelnerskich i sommelierskich. Wielokrotny Juror Mistrzostw Polski Młodych Kelnerów organizowanych przez Stowarzyszenie Kelnerów Polskich. Pasjonat win, szczególnie włoskich.


Roman Stobnicki

Roman Stobnicki

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej (kierunek: turystyka i rekreacja) oraz Technikum Gastronomicznego. Zdobył długoletnie doświadczenie na stanowisku kelner w hotelach i restauracjach w Polsce i za granicą. Od ponad 20 lat pracownik 5* hotelu Warsaw Marriott Hotel na stanowisku kelner room-service. Ukończył szereg kursów w zakresie obsługi gości oraz prowadzenia szkoleń. Uzyskał dyplom QCT (Quality Certified Trainer) w zawodzie kelnera. Szkoleniowiec wielu uczniów i praktykantów z zakresu obsługi gości.


Artur Długosz

Artur Długosz

Wykształcenie wyższe menadżerskie ze specjalnościami Zarządzanie Finansami i International Bussiness. Zdobył kwalifikacje w zawodzie kelnera potwierdzone egzaminem państwowym. Regionalny Przedstawiciel Stowarzyszenia Kelnerów Polskich. Ukończył szkolenia barmańskie i kelnerskie, szkolenia z audytu wewnętrznego, sprzedaży, negocjacji oraz liczne szkolenia miękkie biznesowe. Organizował i prowadził szkolenia kelnerskie i barmańskie dla firm, szkół i osób prywatnych. Organizator imprez o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Zainteresowany tematyką biznesu i psychologii.


- Jak działamy? -

Jesteśmy prywatną szkołą. Nauczamy według wiedzy dawnych mistrzów kelnerskich. Nauka nie trwa 5 lat jak w przypadku szkół publicznych. Nie jesteśmy stacjonarnym ośrodkiem, choć mamy do dyspozycji sale w zaprzyjaźnionych restauracjach. Na zamówienie prowadzimy szkolenia i kursy o konkretnej, wspólnie ustalonej tematyce. Posiadamy niezbędne narzędzia (bielizna stołowa, zastawa, narzędzia i osprzęt), które jestesmy w stanie przywieźć do miejsca szkolenia. Najczęściej uczestnikami są uczniowie w szkołach państwowych i pracownicy lokali gastronomicznych. Niedługo ogłosimy nabór na kursy zawodowe dla osób prywatnych przygotowujące do przystąpienia do egzaminu o tytuł Mistrza Kelnera. Zasady obsługi, których nauczamy nie są indywidualną filozofią, chaotycznymi pomysłami. Każdy kelner powinien w miarę możliwości przestrzegać zasad obsługi i kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, aby zapewnić gościom jak największe zadowolenie z pobytu w lokalu i przyjemne korzystanie z usług. Z każdego szkolenia uczestnik wyniesie nową wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej pracy.

Ustanawiamy wspólnie z kadrą nauczycieli program szkoleń kelnerskich. Zagadnienia, których uczniowie nie rozumieją, umiejętności, których chcą się nauczyć, czynności, które sprawiają im trudność, tematy, o których w podręcznikach napisano zbyt mało. Tworzymy listę zagadnień, które będzie zawierał kurs kelnerski dla uczniów. Ustalamy wstępny termin i cenę. Szkoła ogłasza nabór i gromadzi grupę uczestników. Przedstawiamy szkole listę zastawy stołowej potrzebnej do przeprowadzenia kursów kelnerskich i wykreślamy z niej elementy, które posiada szkoła na wyposażeniu. Pozostałe elementy zastawy i narzędzia przywozimy w pierwszym dniu kursów.

Każde nasze szkolenie i kurs kelnerski dla szkół rozpoczynamy od wykładów na temat pracy kelnera. Bardzo ważne jest nastawienie do pracy, zrozumienie celu naszej pracy, powodów da których ludzie korzystają z usług restauracji oraz odpowiednia postawa, słownictwo i zachowanie. W trakcie kursów kelnerskich okazuje się którym zagadnieniom należy poświęcić więcej czasu i na tych skupiamy największą uwagę. Pokazujemy jak prawidłowo powinien kelner wykonywać każdą z czynności oraz jak na co dzień podczas dużego natężenia pracy upraszczamy te czynności. Potem każdy z uczniów wciela się w rolę kelnera i obsługuje pozostałych kolegów z grupy ćwicząc omówione i pokazane wcześniej czynności.

Gdy uczestnicy w trakcie kursu kelnerskiego są bardziej otwarci i śmiali, rozmawiamy swobodnie na temat pracy. Opowiadamy o gościach, których obsłużyliśmy, o gafach jakie często są popełniane, o wnioskach jakie z tych błędów wysnuliśmy, o początkach swojej pracy i realiach XXI w.

Na zakończenie wręczamy certyfikaty ukończonego kursu kelnerskiego opieczętowane przez Stowarzyszenie Kelnerów Polskich i Mistrzowską Szkołę Kelnerów Polskich każdemu, kto uczestniczył we wszystkich dniach szkoleń.

Szkolenie kelnerskie dla pracowników restauracji realizujemy w trzech krokach:

Umawiamy wspólnie z klientem warunki przeprowadzenia audytu kelnerskiego. Przyjeżdżamy  na miejsce jako tajemniczy goście i korzystamy z oferty lokalu w ustalonym wcześniej zakresie. Tworzymy opis pracy kelnerów, a w nim listę błędów, które będąc osobą odpowiedzialną za lokal wymagalibyśmy naprawić. Oceniamy technikę pracy, dbałość o lokal, wrażenia gościa nt. organizacji i sprawności serwisu oraz osobiste wrażenia z relacji nawiązanej z kelnerem (ubiór, zachowanie, słownictwo, elokwencja itp.).

Na tym etapie można zakończyć współpracę lub przeprowadzić szkolenie kelnerskie dla pracowników restauracji. Za jeden z najważniejszych celów uważamy nauczenie kelnerów odpowiedniego nastawienia do pracy, współpracowników i gości. Niestety nikt nie ma możliwości wyjść z siebie, stanąć z boku i popatrzeć na swoją pracę. Dlatego korzystając z zastawy i kart menu, którymi pracownicy posługują się na co dzień w swoim miejscu pracy, pokazujemy jak należy pracować w panujących warunkach. Ćwiczymy razem z uczestnikami  i gramy na żywo sceny, jakie przytrafiają się kelnerom w trakcie pracy. Pokazujemy sprawdzone zwroty i zachowania budujące lub psujące dobrą relację z gościem.

Ostatnim i najbardziej efektywnym etapem naszych szkoleń jest poprowadzenie pracy kelnerów podczas imprezy okolicznościowej przy średnim natężeniu ruchu. Jest to najlepsza okazja do zauważenia złych nawyków, znalezienia źródła problemów, przyjrzenia się relacjom kuchnia-sala. Większość czynności jakie wykonuje kelner ma opracowany sposób najbardziej efektywny, bezpieczny dla konsumenta i elegancki w oczach gościa. Gdy pracodawca inwestuje w rozwój swoich pracowników z pewnością wpływa to pozytywnie na morale i motywację do pracy.

- Oferta -

Naukę prowadzimy w dwóch formach: 

Szkolenie: cykl wykładów i pokazów kelnerskich. Jego celem jest przekazanie wiedzy, którą nabyliśmy w trakcie wieloletniej pracy w zawodzie kelnera. Szkolenie trwa co najmniej 1 dzień i dotyczy z góry określonego tematu, np. wino, serwis francuski, sprzedaż sugestywna, serwis specjalistyczny np.flambirowane desery.

Kurs: cykl wykładów, pokazów i ćwiczeń praktycznych. Efektem kursu ma być nabycie konkretnych umiejętności zawodowych. Po przeprowadzonym pokazie szkoleniowym każdy z kursantów wykonuje ćwiczenia pod okiem trenerów. W zależności od posiadanych już umiejętności kursy trwają najczęściej 2-4 dni. Po zakończonym kursie niezbędna jest praktyka zawodowa, aby utrwalać wiedzę i doskonalić nabyte umiejętności.

 

 

Obsługa konsumenta

Obsługa konsumenta

Efektem kursu obsługi konsumenta ma być nabycie technicznych umiejętności, jakich wymagamy od nowych pracowników w restauracjach, aby dopuścić ich do bezpośredniej obsługi gościa. W planie naszego kursu są sceny na żywo z udziałem uczestników jako gości i jako kelnerów. Pokażemy, omówimy i przećwiczymy z każdym z uczestników czynności jakie wykonuje kelner od powitania gości do pożegnania ich.

czytaj więcej >>

Serwis Angielski - Specjalistyczny

Serwis Angielski - Specjalistyczny

Warsztaty z serwisu angielskiego przy użyciu wózka z palnikiem gazowym są z pewnością dużym doświadczeniem. Istnieją potrawy, przy których używa się ściśle przeznaczonych do jej przygotowania sztućców specjalistycznych, stąd nazwa serwisu specjalistycznego. Przez mnogość umiejętności wymaganych od kelnera, trudność i złożoność całego serwisu uznaje się serwis angielski za poziom mistrzowski. Serwis ten staje się na nowo popularny w wysokiej klasy restauracjach.

czytaj więcej >>

Barman

Barman

Kurs barmański ma na celu zapoznanie uczestników z popularnymi napojami alkoholowymi i koktajlami. Każdy kelner powinien znać napoje alkoholowe, popularne koktajle tzw. "klasyki", wiedzieć jak smakują, wiedzieć do jakich potraw polecać je, znać sposoby wykonania. Szkolenia barmańskie są połączeniem teorii, warsztatów i paneli degustacyjnych.

czytaj więcej >>

Język Angielski Dla Kelnerów

Język Angielski Dla Kelnerów

Kursy języka angielskiego dla kelnerów uczą słownictwa, poprawnej konstrukcji zdań oraz przede wszystkim akcentu i poprawnego wypowiadania słów. Z doświadczenia wiemy, że inaczej brzmi jezyk angielski z ust np. Włocha, Francuza, Polaka, Brytyjczyka. Efektem kursu angielskiego dla kelnerów będzie poprawa akcentu i zwiększenie zasobu słownictwa. Optymalna liczba uczestników to 4-6 osób. Możliwe są dodatkowe godziny indywidualnych lekcji z lektorem.

czytaj więcej >>

Flambirowanie Potraw i Sugestywna Sprzedaż

Flambirowanie Potraw i Sugestywna Sprzedaż

Flambirowanie potraw jest znane od kilku stuleci jako sposób na aromatyzowanie potraw. Dziś powraca jako nowa forma obsługi spotykana w najbardziej ekskluzywnych lokalach. Jednak nawet w najmniejszych miastach można zjeść flambirowane krewetki, Crepe Suzette, Boeuf Stroganow, a nawet flambirowane owoce jako deser.

czytaj więcej >>

 

- Kontakt -

Mistrzowska Szkoła Kelnerów Polskich
Siedlce, woj. mazowieckie

Biuro / Sekretariat
tel: 530 919 136
mail: biuro@mskp.pl