O nas

Po latach pracy i nauki postanowiliśmy podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Rozpoczęliśmy działalność szkoleniową, aby zapewnić na rynku gastronomicznym wykwalifikowaną obsługę kelnerską. Naukę wzorujemy na dawnych, powojennych naukach mistrzów kelnerskich, kiedy zawód kelnera był znacznie bardziej wymagający.

Dajemy możliwość uzyskania zawodu kelnera – przygotowujemy do egzaminu na Czeladnika i Mistrza Kelnera. Swoje oferty kierujemy do szkół gastronomicznych, restauracji i hoteli, osób prywatnych chcących podnieść swoje kwalifikacje. W trakcie przygotowań jest projekt szkoleń kelnerskich przygotowujących do egzaminu czeladnika i mistrza kelnera na mocy ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r., z nowelizacją obowiązującą od 5 grudnia 2015 roku.

Prowadzimy szkolenia i kursy kelnerskie dla szkół gastronomicznych – uczniów i nauczycieli. Wspólnie podejmujemy wyzwania stawiane nauczycielom zawodów gastronomicznych. Młodym adeptom sztuki kelnerskiej pomagamy wejść na gastronomiczny rynek pracy.

Czynnik ludzki uważamy za jeden z najważniejszych w rozwoju przedsiębiorstwa. Przyglądamy się dokładnie lokalom gastronomicznym, aby wiedzieć jak poprawić konkurencyjność i zwiększyć przychody z działalności. Jesteśmy gotowi podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem prowadząc szkolenia dla kelnerów w Państwa restauracji.

Kurs kelnerski

Regularnie poszerzana oferta szkoleniowa zawiera pokazy kelnerskie, wykłady, panele dyskusyjne, szkolenia, certyfikowane kursy kelnerskie i wiele innych form edukacji.
Kurs kelnerski przeznaczony dla restauracji, hoteli, barów/pubów, szkół (uczniów i nauczycieli) oraz osób indywidualnych. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego i uzyskać świadectwo posiadanych umiejętności.
Celem naszych kursów gastronomicznych ma być nabycie wiedzy i konkretnych umiejętności zawodowych. Po przeprowadzonym pokazie szkoleniowym i instruktażu każdy z kursantów wykonuje ćwiczenia pod okiem trenerów. Po zakończonym kursie niezbędna jest praktyka zawodowa, aby utrwalać wiedzę i doskonalić nabyte umiejętności.

Egzamin

Mamy możliwość przygotowywać do egzaminów dających tytuł Czeladnika i Mistrza w zawodzie Kelner.  Za naszym pośrednictwem można składać wnioski o przystąpienie do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia. Zapraszamy kelnerów z całej Polski do odbycia kursów dokształcających, uzupełniających wiedzę i umiejętności.

Każdy egzamin składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

 

Trenerzy

Aktywni zawodowo kelnerzy z nawet 30 letnim stażem pracy. Doświadczeni trenerzy, instruktorzy i pedagodzy. Członkowie ogólnopolskich organizacji. Pracując w zawodzie kelnera nauczyliśmy się profesjonalnej obsługi gościa w restauracji i w hotelu. Wzorujemy się na dawnych naukach mistrzów kelnerskich. Jesteśmy świadomi zmian jakie zaszły w restauracjach od czasów powojennych. Zmieniają się warunki ekonomiczne, oczekiwania konsumentów, obyczaje i standardy obsługi konsumenta. Znając podstawowe, fundamentalne zasady obsługi kelnerskiej, kierując się logiką i zdrowym rozsądkiem, widząc zmieniające się co roku informacje w szkolnych podręcznikach jesteśmy w stanie rozwiać Państwa wątpliwości, pokazać najbardziej skuteczne metody pracy i nauczyć wykonywania zawodu kelnera w pełni profesjonalnie.