Mistrzowska Szkoła Kelnerów Polskich

Mistrzowska Szkoła Kelnerska, Kurs Kelnerski

- Obsługa konsumenta -

Efektem kursu obsługi konsumenta ma być nabycie technicznych umiejętności, jakich wymagamy od nowych pracowników w restauracjach, aby dopuścić ich do bezpośredniej obsługi gościa. W planie naszego kursu zawarte są sceny na żywo z udziałem uczestników jako gości i jako kelnerów. Pokażemy, omówimy i przećwiczymy z każdym z uczestników czynności jakie wykonuje kelner od powitania gości do pożegnania ich. Nie będzie to z naszej strony monolog. Będziemy zadawać jak najwięcej otwartych pytań, aby ruszyć głowy uczestników i nauczyć ich myślenia z perspektywy gościa.
Poniżej prezentujemy sprawdzony program kursu kelnerskiego realizowany w szkołach gastronomicznych, który uważamy za świetne wprowadzenie do zawodu kelnera. Realizacja trwa od 2 do 3 dni przy grupie od 5 do 10 osób. Jednak nie jest to szczyt naszych możliwości. Zawsze program kursó kelnerskich dopasowujemy do oczekiwań uczestników.

 • Wstęp - sylwetka kelnera (wykład)
 • Przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi (ćwiczenia)
 • Powitanie gości i przyjęcie zamówienia (ćwiczenia)
 • Dobieranie zastawy stołowej i sprzętu serwisowego do podania potraw i napojów (ćwiczenia)
 • Nakrywanie stołu zgodnie z zamówieniem (ćwiczenia)
 • Techniki noszenia zastawy stołowej (ćwiczenia)
 • Serwowanie potraw i napojów z zachowaniem estetyki i higieny, w tym:
  • metodą niemiecką,
  • metodą rosyjską,
  • metodą francuską.
 • Zachowanie kelnera podczas posiłku gościa i po jego zakończeniu (wykład/pokaz)
 • Zbieranie zastawy stołowej po konsumpcji (pokaz/ćwiczenia)
 • Rozliczenie się z gośćmi i pożegnanie ich (ćwiczenia).

   

- Kontakt -